Fuglemyr Skytebane

For aktive medlemmer i foreninger på Fuglemyr anbefaler vi å betale for adgangskort og eget nøkkelkort til Fuglemyr skytebane. Med eget nøkkelkort kan du skyte når du ønsker innenfor skytetidene på Fuglemyr. Adgangskortet koster 500 kroner pr år, og det er et engangsgebyr på 100 kroner for nøkkelkort. Nøkkelkortet blir bevis på adgangskort, med navn og bilde. Dette er et felles opplegg for Hurum Sportsskytterklubb, Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening, Røyken og Åros Jeger og Fiskerforening, og Svelvik og Drammen Jeger og Fiskerforening.

Adgangskortet gir også diverse rabatter på aktiviteter i regi av foreningene som administrerer Fuglemyr skytebane. Dette er nærmere spesifisert i prisingen til de respektive foreningene.

Når nøkkelkort bestilles vil du i løpet av et par dager motta en invitasjon på mail fra "SALTO Keys as a Service <noreply@saltoks.com>" med invitasjon om å registrere deg for å få digital nøkkel. Digital nøkkel kan brukes som app på Android og Apple, men er helt frivillig. Nøkkelkortet som kommer i posten virker uten at du registrerer deg.

VIKTIG: Det må ikke lages hull i nøkkelkortet. Dersom det gjøres og det ikke virker må du betale gjeldende pris for et nytt nøkkelkort.

Kontakt adgangskort@hurumssk.com for info